Recollida ordinador a FDOS SOFTWARE

Informació important per recollir el dia 2 de setembre l’equip informàtic que heu comprat a Fdos Software:

 • Documentació que s’ha de portar (no es donarà l’equip si no es porta):
  • Justificant de pagament  o correu de confirmació comanda
  • DNI pare, mare o tutor responsable, major d’edat
  • Autorització escrita, en cas que no pugui venir a recollir el pare, mare o tutor responsable, major d’edat
 • Mesures Preventives:
  • L’entrega es farà 1 a 1. Només entrarà una persona per equip a recollir
  • Per la compra d’accessoris només es podrà pagar en VISA, NO ES PODRÀ FER CAP PAGAMENT EN EFECTIU
  • En les entregues no es podran fer ampliacions de garanties.
  • No es podrà adquirir portàtils el dia de l’entrega. Es farà per la plataforma: educat.fdos.net