Projecte d’expressió escrita

Projecte d’expressió escrita

El Projecte per a la millora de l’expressió escrita va adreçat a tots els nois i noies de l’ESO. Neix de la discussió i anàlisi en claustre de la necessitat de millorar els resultats que obtenen els nostres alumnes en les proves externes a tercer i a quart d’ESO i del treball realitzat per un grup impulsor format per deu professors del centre el curs 2012-2013: Mònica Ruíz, Paquita Cantalejo, Anna Bruguer, Ma Lluïsa Martínez, Ma Carmen Abellán, Clara Corral, Ma Àngels Latorre, Xavier de la Fuente, Pepi Fernández i Júlia Aparici.

El curs 2013-2014 el grup impulsor va estar format per deu professors: Mònica Ruíz, Paquita Cantalejo, Anna Bruguer, Ma Lluïsa Martínez, Quim Durán, Clara Corral, Ma Àngels Latorre, Xavier de la Fuente, Pepi Fernández i Júlia Aparici.

El curs 2014-2015 el grup ha estat format per onze professors: Mònica Ruíz , Paquita Cantalejo, Anna Bruguer, Ma Lluïsa Martínez, Quim Durán, Clara Corral, Ma Àngels Latorre, Xavier de la Fuente, Pepi Fernández , Alex Martín i Júlia Aparici.

Aquest projecte està pensat també per a fer de l’expressió escrita un eix transversal assumit per tots els professors al mateix temps que ens permet trobar un element vertebrador comú en totes les matèries curriculars, emmarcat així doncs ,dins del Projecte de Direcció com una estratègia més del treball per competències bàsiques de l’àmbit lingüístic.

OBJECTIUS

Millorar l’expressió escrita dels alumnes de primer a quart d’ESO, 2013-2015.
Millorar l’ortografia dels alumnes de l’institut, 2013-2015.
Aquests objectius es prorrogaran fins que una promoció hagi fet tota l’etapa 2014-2018 amb les revisions que es desprenguin de les diferents valoracions dels resultats.

DSC08747