Taller de manteniment a 4tF

L’alumnat de 4tF està portant a terme un “Projecte de Manteniment de Mobiliari del Centre”.

A les imatges que es veuen a continuació els veiem substituint els taps de totes les cadires que han anat quedant malmeses, i estaven acumulades al magatzem.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat poder renovar les cadires de les aules que, actualment, s’estaven fent malbé o ja ho estaven.

La valoració ha estat molt positiva per part del l’alumnat de 4tF. S’han sentit motivats, tenien els recursos, i ha estat una activitat molt competencial. Han portat a la pràctica coneixements de màquines simples com el cargol o la palanca, o d’esforços com el de compressió.

Visita el nostre “Àlbum de fotografies” i el “Vídeo del procés de reparació“.

Gut gemacht!

Les alumnes de batxillerat de l’optativa d’alemany que es van presentar a les proves del nivell A1 i A2 de l’institut Goethe els dies 7 i 8 de setembre ja han rebut els seus certificats. El professor d’alemany del centre, en Toni Carrera, i el departament de llengües estrangeres estem molt orgullosos de la seva constància i esforç durant l’estiu per tal d’aconseguir aquesta fita. Glückwünsche!

Halloween Door Decoration Winners

Us informem que el jurat de la decoració de portes de Halloween, format pels membres del PAS del centre, ha decidit que els grups guanyadors d’aquest curs són:

Categoria de 1r d’ESO: 1r d’ESO A

Categoria de 2n d’ESO: 2n d’ESO C

Categoria de 3r d’ESO: 3r d’ESO B

Categoria de 4t d’ESO: 4t d’ESO C

Categoria de batxillerats: 2n de Batxillerat B

Cliqueu aquí per veure un recull de les fotografies 📸 de les diferents aules.

Organització de la semipresencialitat al batxillerat

Seguint les recomanacions del departament  d’Ensenyament s’ha de reduir la presencialitat de l’alumnat de batxillerat al centre. Ahir dimecres 4 de novembre el Consell Escolar  va aprovar el calendari i la relació de mesures necessàries proposat per l’Equip Directiu per donar resposta al que ordena el Departament d’Educació.

Els dies de no assistència s’alternaran perquè el nostre alumnat  pugui seguir, d’igual manera, totes les matèries. El dia de no assistència a l’institut l’alumnat serà atès telemàticament pels diferents professors en seu horari habitual.

Pla de semipresencialitat al batxillerat

Comunicat del Departament sobre les noves mesures sanitàries

A conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19, el Departament d’Educació comunica, als centres educatius, el següent:

  • Són vigents les Instruccions del 30 de juny publicades pel Departament d’Educació, a partir de les quals es van elaborar els plans d’organització dels centres per al curs 2020-2021. Aquests plans recullen mesures organitzatives i metodològiques per donar resposta educativa a diferents escenaris d’evolució de la pandèmia.

  • Els dos cicles d’educació infantil i tota l’educació obligatòria (primària i secundària) mantenen la plena presencialitat i l’aplicació dels plans d’organització de cada centre, sense cap modificació en l’activitat lectiva actual.

  • Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) i els centres de formació d’adults i les escoles oficials d’idiomes han d’aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveien els seus plans d’organització –i sempre que no haguessin pres ja mesures en aquest sentit. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en contradicció amb el dret a l’educació de l’alumnat.

  • Les noves mesures organitzatives que els centres hagin d’implantar s’han de desplegar durant la setmana vinent i s’han de mantenir, si més no, fins al final d’aquest primer trimestre.

Quan s’hagi concretat i organitzat la implementació de les noves mesures als ensenyaments de batxillerat es comunicarà a la comunitat educativa.

Mesures aplicables en l’àmbit educatiu (30/10/2020)

Reunió virtual d’inici de curs 2n de batxillerat: 13 d’octubre a les 18.30

Benvolgudes famílies,

Segons informació enviada per iEduca, ens plau convidar-vos a una reunió virtual amb les tutores de 2n de batxillerat per donar-vos la benvinguda al centre i explicar-vos el funcionament i organització del curs.

Per confirmar l’assistència a la reunió cal respondre el qüestionari que trobareu al correu enviat per iEduca a totes les famílies. Posteriorment, rebreu la invitació per accedir-hi. La reunió es realitzarà via meet, per tant, caldrà un correu gmail.