Proves per a l’obtenció del títol ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa

Normativa

Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. (DOGC núm. 5523, 10.12.2009)

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any s’organitzen els centres educatius.

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb de 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita):
    – tenir un contracte laboral que els impedeix d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
    – trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o  ser esportista d’alt rendiment.
  2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer (1 al 14 de febrer) a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

La llista d’aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publicarà al tauler d’anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. Els alumnes que aprovin totes les matèries pendents obtindran el títol de graduat en ESO.

Calendari de realització de les proves:

6 de març (15:30-17:30) i 7 de març  (15:30-18:30) de 2018

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>