Organigrama

ORGANIGRAMA CURS 2018-2019

Òrgans unipersonals

Director:José Rey

Cap d’estudis:Esther Guivernau

Secretària: Teresa Sorribes

Coordinadora  pedagògica: Mercè Bertran

 

Càrrecs de coordinació

Coordinadora de 1r, 2n i 3r d’ESO: Montserrat Senan

Coordinadora de 4t d’ESO i BAT: Rosa M. Pellicer

Coordinador d’Activitats i Serveis: Misericòrdia Ramírez

Coordinador de Riscos Laborals: Justo Lozano

Coordinadora LIC i de Mediació: Begonya San Felipe

Coordinador d’Informàtica: Pascual Viciano

Coordinador de la Intranet i Moodle: Xavier Huguet

Coordinadora de Biblioteca: Consol Pérez

Coordinador del Servei Comunitari: Joan Lupiàñez

Coordinadora d’Estada a l’empresa: Montserrat Alberich

Coordinadores de la Xarxa de CB: Mercè Bertran i Consol Pérez

 

Tutories

1r ESO A: Pilar Todó            2nESO A: Xavier Riba

1r ESO B: Xavier Huguet        2n ESO B: Diana Domènech

1r ESO C: Noelia Jimenez*        2n ESO C: Rosa Anguera

1r ESO D: M. Isabel Albiol        2n ESO D: Xavier Garcia*

3r ESO A: Montserrat Llaurador    4t ESO A: Rosa Pijuan

3r ESO B: Joan Lupiàñéz        4t ESO B: Ana María Quílez

3r ESO C: Sandra Lobato        4t ESO C: Alba Porté*

3r ESO D: Begonya Rivera*        ACD: Begonya San Felipe

1r BAT A: Jordina Gort        2n BAT A: Carmina Peiró

1r BAT B: Consol Pérez        2n  BAT B: Cori Pont

* Coordinadors de disciplina del nivell.

 

Caps de departament

Llengua i literatura Catalana: Montserrat Llaurador

Llengua i literatura Castellana: José Luis Torres

Llengües estrangeres: Magda Marsal

Matemàtiques: Cori Ramirez

Ciències Socials: Rosa Pijuan

Ciències Naturals: Joan Lupiàñez

Tecnologia: Joan Teixell

Visual i plàstica: Xavier Huguet

Educació Física: Feliciano Cebolla

Música: Sandra Lobato

Orientació i diversitat: Jordi Borràs

Equip Directiu (ED): està format pels òrgans unipersonals. Dues hores a la setmana.

Consell de Direcció (CODI): està format pels membres de l’equip directiu, les coordinadores d’ESO i Batxillerat i la coordinadora d’activitats i serveis. Una hora a la setmana

Comissió Pedagògica (COPE): està formada pels membres de l’equip directiu i els caps de departament. Una hora a la setmana.

Reunió de departament: reunió de seminari setmanal.

Equips de tutors: estan formats pels tutors del nivell i la coordinadora. Una hora a la setmana.

Comissió de disciplina: està formada per quatre professores del centre, la cap d’estudis i el director. Una vegada a la setmana.

CAD: està formada per la coordinadora pedagògica, la coordinadora d’ESO, la cap del departament d’orientació i diversitat, la coordinadora LIC i la psicopedagoga de l’EAP. Una hora a la setmana.

Comissió social: està formada pels agents socials del Consell Comarcal (treballadora social, educadors…), la treballadora social de l’EAP, el cap del departament de diversitat i orientació i la cap d’estudis. Una hora al mes.