Consell escolar

José Rey Cano, president

Esther Guivernau Borrull, cap d’estudis

Montserrat Alberich Forns, representant del professorat

Justo Lozano Gómez, representant del professorat

Begonya San Felipe de Miguel, representant del professorat

Montserrat Senan Llerda, representant del professorat

Josep Altès Juanpere, representant de l’Ajuntament

Carme Arroyo Merino, representant dels pares i mares

Núria Ramos Chabrera, representant de l’AMPA

Andreea Chis, representant de l’alumnat

Raquel de la Fuente Salvat, representant de l’alumnat

Cristina Sánchez Roza, representant del PAS

Teresa Sorribes Pérez, secretària