Dinàmiques de grup a batxillerat!

A 1r de batxillerat comencen molts alumnes nous que vénen d’altres centres, és per això que a tutoria fem diverses dinàmiques de grup per tal que es coneguin bé i es creï un bon ambient de classe.