Optatives i itineraris a 4t d’ESO

LES MATÈRIES DEL CURRÍCULUM DE 4t ESO

 A la LOMCE el 4t d’ESO s’organitza de manera diferent que la resta de cursos d’ESO. Els canvis més significatius són:

 • Hi ha matèries obligatòries (les ha de fer tothom) i matèries optatives.
 • Les matèries obligatòries són: CATALÀ, CASTELLÀ, MATEMÀTIQUES, SOCIALS, ANGLÈS, EDUCACIÓ FÍSICA i ÈTICA.
 • Les matèries optatives són 3. Poden ser:

-BIOLOGIA-GEOLOGIA                     -INFORMÀTICA                  – ECONOMIA

-FÍSICA-QUÍMICA                              -TECNOLOGIA                   – FILOSOFIA

-FRANCÈS                                         -TEATRE

-ViP                                                     -LLATÍ

 • Cada matèria optativa són 3 hores a la setmana durant tot el curs. Les matèries optatives s’avaluen igual que les obligatòries.

 ORGANITZACIÓ DE LA TRIA A L’INS VILADECAVALLS:

 • Durant el 3r trimestre de 3r d’ESO s’informa els alumnes i les seves famílies, per tal que puguin triar les matèries optatives de 4t.
 • La tria feta per cada alumne ha d’estar consensuada entre ell/a i la seva família.
 • Aconsellem que, a l’hora de fer la tria, els alumnes penseu en allò que voleu estudiar més endavant
 • Els fulls de tria d’optatives (desiderates) s’han de retornar al tutor individual, degudament emplenats, com a molt tard el dia 21 de maig (curs 2019/20).
 • A partir de les desiderates, l’equip directiu organitza les tres franges de matèries optatives, procurant que tots els alumnes puguin fer les tres matèries escollides.
 • Si, malgrat el punt anterior, la demanda d’algun alumne no es pot satisfer,  es parlarà amb ell/a per oferir-li alternatives.
 • Abans de final de curs, es publicaran les llistes i els alumnes sabran quines optatives faran a cada franja de 4t.

ITINERARIS I OPTATIVES CURS 19/20

DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 4t ESO

 Biologia i geologia: El contingut d’aquesta optativa es pot resumir en tres blocs:

 1. Què és l’ADN, com es pot conèixer la informació que conté aquest o en què consisteix l’enginyeria genètica i quin pot ser el futur d’aquesta.
 2. Raonarem com va sorgir la vida a la Terra, com ha evolucionat aquesta (per exemple, per què hi havia dinosaures en una època, d’on van sorgir aquests i com van desaparèixer) i com uns simis van transformar-se en éssers humans.
 3. Estudiarem perquè el relleu va canviant, al llarg de milions d’anys, i coneixerem quins són els orígens de les muntanyes (com St. Llorenç del Munt o Montserrat), rius, deserts, etc.

Física i química: El contingut d’aquesta optativa es pot resumir en tres blocs:

 1. Aprendrem com es va descobrir que la matèria està formada per àtoms, i quina és la seva estructura. Després relacionarem aquesta estructura amb les molècules que poden formar.
 2. Aprendrem a interpretar les reaccions químiques que determinen els canvis que veiem, a la natura o al nostre propi cos.
 3. Aprofundirem en els temes de Física que hem treballat en altres cursos, com els que estudien el moviment dels objectes, les forces i energies, o les ones, com les que formen la llum i els colors o els sons.

Llatí: Els continguts d’aquesta optativa se centren en el coneixement de la cultura, civilització i societat romana d’època clàssica, treballant-lo amb les noves tecnologies i fent sortides relacionades amb el que treballem a l’aula. A més, ens introduirem en el món de la llengua llatina i dels llatinismes utilitzats en diferents aspectes de la societat actual com ara el dret, l’economia o la medicina.

Teatre: Els continguts estan orientats a la preparació per al Batxillerat d’arts escèniques. Aprendrem tècniques d’expressió oral i corporal, així com les característiques pròpies d’aquesta disciplina tant pel que fa als diferents estils com a les seves possibles formes. Es valorarà que els alumnes facin activitats artístiques fora del centre. Es farà alguna sortida al teatre fora d’horari escolar.

Tecnologia: Els continguts de Tecnologia s’organitzen en tres blocs:

 1. Disseny de l’habitatge i construcció d’una maqueta.
 2. Electrònica: construcció de circuïts i pràctiques amb ARDUINO.
 3. Robòtica: construcció d’un robot.

Informàtica: Els continguts d’ Informàtica s’organitzen en els següents blocs:

 1. Arquitectura de l’ordinador: components i funcions.
 2. Disseny d’aplicacions per a mòbil (app inventor)
 3. Realitat augmentada
 4. Codis QR
 5. Programació bàsica.

Educació visual i plàstica: La optativa de VIP de 4t ESO tracta tots els aspectes de la cultura visual, l’art i les imatges des de tres projectes desenvolupats per trimestres.

 • Al primer trimestre farem una sèrie de jocs d’intel·ligència visual i uns exercicis de dibuix tècnic bàsic que ens permetran construir una maqueta arquitectònic virtual, tot un projecte multimèdia que integra literatura, música i animació.
 • Al segon trimestre, cada alumne ( i també en grup) treballa allò que més li interessa des del punt de vista de les arts visuals : es tracta d’un projecte que pot ser d’animació, disseny gràfic, moda, videojocs, arquitectura, dibuix, còmic, multimèdia, cinema, ciència i tecnologia, tot dependrà de cadascú.
 • Al tercer trimestre tocarem les eines de pintura i dibuix per crear un llibre d’artista amb la temàtica de la figura humana, l’autorretrat.

Francès: Aquesta matèria deixa de ser obligatòria pels alumnes que la van triar a 1r d’ESO. Els que decideixin continuar han de saber que el contingut i el ritme de les classes incrementaran el nivell d’exigència i cal implicar-s’hi. Com sempre, es treballaran les quatre competències però amb l’objectiu de facilitar l’assoliment del nivell B1. A final de curs, els alumnes que així ho vulguin, podran presentar-se a les proves oficials (DELF). Si un alumne comtempa la possibilitat de fer el batxibac, no podrà deixar el francès.

Economia: Els objectius principals d’aquesta matèria són que l’alumne pugui comprendre els conceptes bàsics de l’economia, analitzar l’efecte de les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans i prendre consciència de l’existència de diferents models econòmics.  També descriure els diferents tipus d’empreses i analitzar el teixit empresarial del país i ser capaços de gestionar la seva economia personal mitjançant l’elaboració d’un pressupost i l’anàlisi del grau de compliment d’aquest.

Filosofia: Tractarem alguns problemes filosòfics lligats a temes d’actualitat. Farem treballs de recerca en grup, exposicions a classe i algun examen. Els temes tractats giraran al voltant de conceptes com: què és la filosofia?, l’ésser humà i la sociabilitat humana, els drets humans, etc. En definitiva, tractarem diferents temàtiques en funció dels interessos i de l’actualitat.