Instal·lacions

Equipaments:

El centre disposa de: Aula de Música, Aula taller, Aula de Tecnologia, Aules de Visual i Plàstica, Biblioteca, Gimnàs cobert, Laboratori de Ciències Naturals, Laboratori de Física i Química, Pista poliesportiva exterior, Sales de professors, Departaments i Seminaris, Sala d’actes.

El centre disposa de connexió a Internet amb fibra òptica i la WIFI és accessible a totes les instal·lacions de l’institut.

Totes les aules disposen de pissarra digital i canó de projecció.