Mesures excepcionals i recomanacions per garantir alimentació infantil en vulnerabilitat social COVID-19

Publiquem un comunicat de la Direcció General d’Atenció la la Familia i Comunitat educativa:

Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos de
vulnerabilitat social en relació al COVID-19

Actualitzat: 21.03.2020

Direcció general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa del
Departament d’Educació (EDU)

Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (TSF)

LLegeix l’article: Mesures alimentació menors