Nou període de sol·licituds ajuts menjador

Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.

– Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials.

– Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. 

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Formulari de sol·licitud d’ajuts de menjador

CANVI D’HORA DE LA REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES DE 2n DE BATXILLERAT

La reunió d’inici de curs amb les famílies de 2n de Batxillerat prevista per dilluns, 20 de setembre, a les 18:30h s’ha avançat 1 hora i, per tant, tindrà lloc a les 17:30h.

Aquesta reunió serà presencial, a l’institut, seguint les noves restriccions COVID-19 vigents des del dia 10 de setembre. La distància de 1,5m entre assistents i l’ús de la mascareta seran obligatoris en tot moment. Us demanem que vingui un únic assistent de cada família.

Full de matrícula i normativa menjador

Els següents documents contenen el full de matrícula i la normativa del servei de menjador per al curs 2021-2022.

Els terminis de matrícula són: del 14 al 20 de juliol i del 1 al 7 de setembre.

Cal dur el full de matrícula imprès i signat a l’Institut (Horari de 9:00 a 14:00). Al centre hi haurà fulls de matrícula disponibles.

Full matrícula menjador 2021-2022

Normativa menjador 2021-2022  

SOL.LICITUDS BEQUES MENJADOR: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar

  • Les sol·licituds s’han de presentar a través del formulari telemàtic que trobareu en aquest web.
  • Període de sol·licitud: del 6 al 17 de setembre, ambdós inclosos.
  • Un cop tramitada i signada la sol·licitud cal presentar-la a l’Institut.

Matriculació Batxillerat

Batxillerat

Matriculació ordinària: Del 12 al 16 de juliol de 2021

Documentació que cal presentar per la matriculació:

  • 1 foto de l’alumne (mida carnet)
  • Fotocòpia DNI actualitzat
  • Comprovant de pagament del material i l’assegurança a La Caixa

            ES16 2100 0437 43 0200129915  35€