Informació per a la matrícula ESO i BATXILLERAT

1r d’ESO (o altres cursos d’ESO, per a l’alumnat procedent d’altres centres, que ha fet la preinscripció).

Quan: del 13 al 17 de juliol de 2020

ComDemanant cita prèvia, als telèfons del centre: 93 3585559/ 93 4204096/ 634668406 al correu del centre a8035167@xtec.cat

Documentació: 

El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Més informació respecte a la matrícula a l’ESO:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/matricula/

 

 

Batxillerat.

Quan: Del 8 al 14 de juliol de 2020

  • Per a l’alumnat que ha realitzat la preinscripció
  • Per l’alumnat que ha fet 4t d’ESO al centre
  • L’alumnat pendent de l’avaluació de setembre ha de confirmar la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020, i realitzar la matrícula de 7 al 10 de setembre de 2020

Com: Demanant cita prèvia, als telèfons del centre: 93 3585559/ 93 4204096/ 634668406 o al correu del centre a8035167@xtec.cat

Documentació:

  1. En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018, no cal presentar documents acreditatius dels estudis realitzats.
  2. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent.

Més informació respecte a la matrícula al batxillerat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/matricula/