PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ 2020/21

DATES:

PREINSCRIPCIÓ ON-LINE (Telemàtica) DEL 13 AL 22 DE MAIG.

De manera excepcional es podrà fer de manera presencial demanant cita prèvia entre el 19 i el 22 de maig.

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.


Us animem a fer la preinscripció de manera telemàtica. El procediment és molt senzill, té la mateixa validesa que la preinscripció presencial i evita el desplaçament de persones al centre educatiu. Per poder fer la preinscripció telemàtica cal anar al següent enllaç i omplir les dades que ens demana el formulari. Un cop finalitzat es genera un resguard en format pdf que és el que ens heu de fer arribar per correu electrònic juntament amb la documentació a l’adreça b7009898@xtec.cat.  Podeu enviar els documents escanejats o en fotografia amb  el  títol:  PREINSCRIPCIÓ  CURS  NOM  i  COGNOMS  DE  L’ALUMNE  (per exemple:  PREINSCRIPCIÓ P3 JOAN GARCIA SOLER).  Quan rebem la documentació la revisarem i us enviarem la confirmació que l’hem rebut correctament i que la vostra sol·licitud ha estat registrada correctament. Si teniu algun dubte o necessiteu ajuda per omplir el formulari on-line ens podeu trucar al telèfon 669661634 de 9 a 13:30h i us atendrem. El codi del centre és 17009898

Hi havia un error en el telèfon ARA JA TENIU EL TELÈFON CORRECTE 669661634.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Més informació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció a l’adreca (b7009898@xtec.cat) posant com a assumpte al mail: PREINSCRIPCIÓ  CURS  NOM  i  COGNOMS  DE  L’ALUMNE  (per exemple:  PREINSCRIPCIÓ P3 JORDI MARTÍ SOLER). Un cop enviada aquesta informació rebreu un correu confirmant que s’ha rebut correctament.

 •  Resguard de la Sol·licitud
 •  Llibre de família
 •  DNI/NIE/Passaport dels pares/mares/tutors legals
 •  DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a, si en té.
 •  TSI (Targeta sanitària)
 •  Carnet de vacunes on figurin les dosis de vacunes i la data d’administració. Si no està vacunat, cal presentar certificat mèdic oficial justificatiu
 •  Certificat d’empadronament i convivència (si és diferent a l’adreça del DNI)

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(Per acreditar els criteris de baremació)

 •  Document acreditatiu de ser beneficiari de l’ajut de renda garantida de ciutadania
 •  Còpia del contracte de treball o certificat de l’empresa en cas que es vulgui al·legar si no es viu a Lloret
 •  Certificat de disminució igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare o tutor legal
 •  Carnet de família nombrosa o monoparental

Per les famílies que no els sigui possible realitzar la preinscripció de manera telemàtica es podrà fer de forma presencial del 19 al 22 de maig demanant cita prèvia a través de la pagina web o trucant al telèfon 669661634 de 9 a 13:30h. Per tal d’evitar desplaçaments al centre us recomanem que primer us poseu en contacte amb nosaltres al telèfon 669661634 (de dilluns a divendres de 9 a 13:30), us ajudarem a fer el tràmit telemàtic i a enviar la documentació necessària.

Cita prèvia

En aquest cas cal seguir les següents indicacions:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació preparada, el full de sol·licitud omplert i els originals i les fotocòpies de tots els documents. Portar un bolígraf de casa per si se n’ha de fer ús.
 • Preferiblement portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes;en aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Trobareu el full de sol·licitud aquí

Anirem actualitzant la pàgina web amb totes les novetats i informacions.

 

  TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ

  


OFERTA INICIAL DE PLACES 2020/21

Podeu consultar l’oferta inicial de places posant el codi de centre. 17009898


VÍDEO PRESENTACIÓ I.E. LLORET DE MAR