Treball alumnes secundària confinament

Organització del treball de l’alumnat des de casa.

Per tal d’organitzar el treball dels alumnes a casa hem fet aquesta taula a través dels enllaços de la qual podrem veure les activitats proposades per a cada grup.

Cliqueu el vostre grup classe o agrupament a la taula següent per saber la feina setmanal proposada.

Grups classe
1 ESO ESO 1A ESO 1B ESO 1C
2 ESO ESO 2A ESO 2B ESO 2C
3 ESO ESO 3A ESO 3B
4 ESO ESO 4A ESO 4B ESO 4C
Agrupaments d’alumnes PE