En aquest apartat podreu consultar les actes dels consells escolars realitzats al centre.