Consell escolar

Actualment són membres del Consell Escolar:
Directora
Xelo Díaz

Cap d’estudis
M. Assumpció Aguadé

Secretari
Cristina Cerdá

Representants del sector mestres
M. José Basallo
Eva Moreno
Sandra Garcia
Ana M. Martin

Representants del sector pares i mares i AMPA
Alicia Zaera
Maria Mercè Arnan
Gerard Guasch
Natàlia Hidalgo
Anna Vilanova

Representant del PAS
Marina Garcia

Representant del PAE
Marc Albareda

Representant de l’Ajuntament 

Joan Sans