AFA Escola Sant Jordi

L’AFA (Associació de famílies d’alumnes) forma part de la comunitat educativa de l’escola.
L’aportació a l’AFA anual és de 30€ per alumne.
Les famílies que tenen més d’un fill/a només cal que facin el pagament per un únic fill/a.