Crèixer en família

I si els nens i nenes vinguessin al món amb un manual d’instruccions?

Ser pares i mares, avui en dia, no és un paper fàcil ni hi ha un manual únic que serveixi per enfocar amb èxit la tasca educativa de les famílies. Són molts els reptes que s’han d’afrontar i diferents les circumstàncies que envolten cada família.
Són sis sessions de dues hores que tractaran temàtiques com: l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola, etc.
Els cicles van adreçats a mares i pares amb fills o filles amb edats compreses entre 0 i 16 anys. Els grups s’organitzaran segons l’edat dels fills i filles: nadons, petita infància, infància i adolescència.
La seva web també ofereix un espai de suport en línia amb recursos per aplicar en l’educació dels fills i filles.

Créixer en família (programa en pdf)