Activitat sobre la química

La setmana passada a classe de sisè, com que estem fent el projecte de la química, vam estar parlant de les propietats de la matèria

A continuació la Martina ens va donar un full de teoria relacionat amb el projecte, seguidament vam fer un esquema on posàvem les propietats d’un material que cadascú va triar.

Per finalitzar cada nen/a va fer una endevinalla d’aquell material utilitzant les dades de l’esquema i al final ho vam intentar endevinar-les.

Autora. Érika García