Solution to Estonia situation

En la línia del nostre projecte Erasmus + (Islàndia, Estonia, Finlàndia i Noruega), aportem la nostra sol·lució davant un ‘hipotètic’ problema amb els pares, el qual intentem sol·lucionar amb l’ús dels robots.

Divertit ho és una mica!