Seguint la nostra línia de treball contra el bullying…fem tallers amb la Fundació del Barça