Història

La nostra escola està situada a Camprodon, municipi català del Ripollès (Girona). L’edifici data de 1937, l’arquitecte que el va dissenyar va ser Bartomeu Agustí i ho feu, sota el nostre punt de vista, de forma magistral, amb una visió molt oberta del món educatiu, l’espai amb el que comptem és encara absolutament actual i ens permet fer classes actives lligades a les noves tecnologies i plantejaments metodològics renovadors.

Els espais són ben il·luminats, els passadissos i halls grans, i disposem de classes àmplies que permeten diferents organitzacions.
El centre està al servei del poble i per això també s’usa en horari extraescolar: català per adults, coral, cursos diversos, teatre, exposicions, etc. i per qualsevol entitat del poble que ho demani. És un edifici molt utilitzat, cosa que l’omple de funcionalitat i el converteix en un espai de referència del poble.
Al llarg dels anys el context va canviant, i amb això, la necessitat de reflexionar constantment per posar-nos a l’alçada de les demandes educatives. Insistim en la idea que l’escola ha de ser, per definició, un espai d’aprenentatge i educació que no es pot cenyir a l’horari lectiu d’educació “formal”, ha d’estar sempre oberta a les demandes que, en aquest sentit, es facin des de qualsevol associació o persones dels nostres municipis, sempre que no hi hagi cap afany de lucre o les seves propostes no estiguin justificades ètica i moralment, en els paràmetres d’aquest projecte educatiu consensuat per tota la comunitat educativa.
El nostre alumnat respon a la mostra social dels nostres tres municipis: Camprodon, Molló i Setcases. L’escola aplega tots els nivells socials d’aquests tres pobles, ja que tots els nens i nenes hi estan matriculats.
La diversitat cultural del nostre centre, tant de nivell social com de la cultura d’origen de cada nen i nena, és viscut com una riquesa en la tasca educativa de l’equip de mestres, i hi posem les eines de compensació necessàries a través del Pla d’Entorn del Centre. Pensem que aquest fet és clau per l’èxit acadèmic de tots i totes. El nivell que mostren en acabar l’escolaritat al nostre centre, mesurat en part per les proves de competències bàsiques del Departament d’Ensenyament, és molt bo a nivell general, i estem especialment orgulloses i orgullosos del nivell moral i de bona educació dels infants de la nostra escola.
Ens agrada dir que el nostre context és amable, i el vivim així, com un espai ple de possibilitats i oportunitats per als nostres alumnes. Però som conscients de les mancances que dificulten algunes vegades el nostre projecte, com el factor llunyania dels nuclis de dinamització cultural, que sota el nostre punt de vista són vitals en aquest procés educatiu, integral i obert al món, que pretenem dur a la pràctica, i ens proposem minimitzar-lo i enriquir-lo, obrint els nostres alumnes a nous horitzons que els facin esdevenir persones amb opinió i lectura crítica i creativa de la societat. El Projecte d’Art del centre s’ocupa al llarg de l’escolaritat de compensar aquestes mancances amb sortides artístiques i visites al nostre centre de persones cultes i humanament riques.
Les dificultats, lluny del plany i el plor, ens han d’esperonar a salvar tots els obstacles amb alegria i enginy col·lectiu; aquesta ha estat una constant en el nostre centre des de fa molts anys i és vital per comprendre el context en què ens movem i en què s’emmarca aquest projecte.

(Extret del PEC del nostre centre)