Reutilització llibres de text

Llibres04Des del punt de vista de l’educació en valors volem transmetre als nostres alumnes actituds positives i valors fonamentals. La conservació responsable dels llibres de text i el material d’ús comú els permet aprendre a compartir els recursos disponibles.

Amb aquesta iniciativa volem: Fomentar el valor de la responsabilitat i la cura del material complementari, promovent la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos;  educar des de la pràctica en el consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic; reduir la despesa econòmica que les famílies tenen a l’inici del curs escolar per l’adquisició dels llibres de text, afavorint la cohesió social i l’equitat educativa per garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.

Trobareu més informació a la web de l’AMPA

Contacteampaescolaboscmontjuic@gmail.com