Consell escolar

Composició:

Representant de pares i mares: Raquel Dalfó, Inma Lledó i Isabel Villena
Representant de l’AMPA: Imma C.
Representant de l’Ajuntament: Albert Tané
Representant del Personal no docent: Lluís Cara
Representant dels i les mestres: Imma Regincós, Anna Noguer, Anna Sala i Mònica Fornells.
Secretària: Rosa Maria Martínez
Cap d’Estudis: Loreto Pitarque.
President: Domènec Rusca