CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR – CALENDARI

El Departament d’Ensenyament ha convocat eleccions per tal de renovar els representants als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya. El procés electoral s’efectuarà per renovar la meitat dels membres de cadascun del sectors que formen els consells escolars.

Resultat d'imatges de CONSELL ESCOLAR

Què és un Consell Escolar?

 

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació de les seves activitats.

 

Quina és la composició del Consell Escolar de la nostra escola:

 

 • El director del centre, que n’és el president.
 • El cap d’estudis.
 • La secretària (amb veu però sense vot).
 • 1 representant de l’Ajuntament.
 • 5 mestres elegits pel Claustre.
 • 5 pares elegits entre ells, inclòs 1 pare/mare representant de l’AMPA.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS).

 

TOTAL = 15 membres del Consell Escolar del Centre.

 

Tots ells han de ser elegits per cadascun dels sectors corresponents (sector pares, sector mestres, sector serveis). Excepte:

 

 • El director, el cap d’estudis i la secretària.
 • El representant de l’Ajuntament que el designa l’Alcalde.
 • El representant de l’AMPA que el designa la pròpia associació.

 

Qui té dret de vot?

 

Tots els pares, mares i els/les tutors/es legals, els fills i filles dels quals estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions, podran elegir.

 

Procediment d’elecció o renovació dels membres del Consell Escolar. SECTOR PARES

 

 • A partir del 5 de novembre podeu comprovar el cens al plafó informatiu del rebedor de l’escola.
 • Poden ser candidats al sector pares: tots els pares o mares o tutors legals d’alumnes del centre. Per ser candidat cal omplir un imprès que podeu recollir a l’escola (adjunt en aquest correu). Hi ha temps fins el 16 de novembre.
 • Votacions: les votacions són personals, directes i secretes. Pot votar tant el pare com la mare o tutor/a legal dels alumnes escolaritzats en el Centre.
 • Mesa electoral: director i dos pares o mares. Actua de secretari/a el pare o mare de menys edat.
 • En cas que es vulgui actuar com a supervisor, es farà mitjançant escrit, segons model establert (fins el 22 de novembre, adjunt en aquest correu).

 

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants de mestres i la meitat dels membres representants dels pares d’alumnes (aquestes eleccions són 2 membres de cada sector).


Calendari de la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar

 

 

MES DIA HORA LLOC ACTE
NOVEMBRE 5 9:00h Tauler d’anuncis Publicació del cens sector PARES i MARES
5 9:00h Sala de mestres Publicació del cens sector MESTRES
6 al 9 9h – 10h Despatx de Direcció Presentació reclamacions al cens
9 12:30h Sala de mestres Sorteig designació membres mesa electoral PARES
13 13:00h Despatx de Direcció Constitució Mesa sector MESTRES
13 16:45h Despatx de Direcció Constitució Mesa sector PARES
14 a 16 9 – 17 Despatx de Direcció Presentació candidatures de cada sector
19 9:00h Tauler d’anuncis Publicació candidats de cada sector
26 9 – 18 Passadís ELECCIÓ PARES
28 13:00h Sala de mestres ELECCIÓ MESTRES
29 10:00h Tauler d’anuncis Proclamació candidats electes
DESEMBRE 12 16:45h Sala de mestres Constitució Consell Escolar (renovat)

 

(RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d’1 d’octubre publicat al DOGC Núm. 7720 – 5.10.2018)   

 

Més informació al plafó informatiu de l’escola i a les webs: www.gencat.cat/ensenyament  –  www.noudequart.cat on també trobareu les normes de funcionament del Consell Escolar del centre.

 

 

Xavier Alsina Lloret

President del Consell Escolar de l’escola Nou de Quart

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>