Un centre escolar no és només un conjunt de cursos i de reunions més o menys ben disposades. És una institució on les relacions entre les persones, el conjunt de la gestió diària i tot l’entorn material conspiren -des del punt de vista etimològic respiren junts- per instituir una forma particular d’activitat humana basada en valors específics: el reconeixement de l’alteritat, l’exigència de precisió, de rigor i de veritat, l’aprenentatge conjunt de la construcció del bé comú i de la capacitat de pensar per un mateix.

– Philippe Meirieu