Som una escola Magnet

 

Des del curs 2013-14, hem iniciat un nou projecte d’innovació, emmarcat en el Programa escoles Magnet “Aliances per a l’èxit educatiu” de la Fundació Jaume Bofill.

A Catalunya som 5 escoles i un institut, els qui ens hem acollit en aquesta experiència. Se’n diu “Magnet” perquè volem crear un ambient educatiu atractiu, amb una metodologia viva i il·lusionant. En el nostre cas, hem creat unes aliances amb institucions que ens donen suport en el nostre projecte educador.

Per una banda, el centre de producció audiovisual Magical Media és el nostre partner. Amb ells, se’ns obren moltes possibilitats de recerca en l’ús de la imatge. Per una altra part, la Facultat de Ciències de l’Educació i la Facultat de Lletres de la UdL, ens ajuda amb el suport d’alumnat en pràctiques i amb l’assessorament pedagògic.

Actualment, estem creant un projecte educatiu innovador i de qualitat, que contribueix al desenvolupament d’una programació i metodologia competencial dels aprenentatges, on l’eix vertebrador és la comunicació audiovisual.

Integrem les competències digitals en el treball d’aula, i ho fem des d’un enfocament transversal.

L’Equip de mestres està compromès amb el centre, amb l’èxit educatiu de l’alumnat i amb interès per tirar endavant actuacions que puguin enriquir el projecte educatiu i millorar la capacitat d’atracció del centre.