Formar subjectes humans capaços d’imaginar possibilitats

Avui hem començat una formació amb en Gino Ferri. Crec que el més importants són les inquietuds i les ganes d’avançar que provoca. Ha sacsejat l’arbre per a què puguem avançar plegats cap a l’escola que volem.

Les idees fonamentals de la xerrada d’avui han estat sobre la identitat de l’alumne, quines idees tenim sobre l’aprenentatge i quines idees tenim sobre la funció de l’escola. Tot plegat genera en nosaltres un neguit constructiu.

El respecte a la identitat de la infància ha de ser el pilar per proporcionar als nostres alumnes experiències que possibilitin aprenentatges significatius.

El present curs tindrem tres sessions més gràcies a l’AMPA que col·labora en aquesta formació.