El Departament d’Educació obre convocatòria per seleccionar centres de titularitat pública dependents del Departament d’Educació que presentin un projecte escolar amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes de primària o secundària obligatòria.

Les actuacions realitzades  formen part del “Programa de cooperación territorial orientación y refuerzo para el avance y apoyo en educación” cofinançat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i pel “Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació del Fons Social Europeu 2014-2020”

Aquesta convocatòria estableix diferents accions de suport per a cada una de les cinc modalitats del programa:

L’Escola Joan Maragall de Sabadell hem estat seleccionats i hem centrar els nostres esforços en  el  projecte ” L’Art per la Convivència

El projecte té com a finalitat oferir la igualtat d’accés a l’educació artística de la mà de professionals d’aquest àmbit.

Farà uns 10 anys que l’escola porta a terme el programa MUS-E  ( reconegut per el departament d’educació ) de la Fundació Yehudi Menuhin.

Aquest programa es porta a terme amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell dins del Plà d’entorn , i també gràcies a la Fundació .

Aquets any pretenem ampliar les hores MUS-E i al mateix temps mantenir els grups bombolla creat en temps de pandèmia .

L’objectiu del projecte és per sobre de tot millorar les relacions interpersonals per aconseguir un bon nivell de convivència escolar, per tal de millorar el rendiment escolar i reduir l’absentisme. .

En el teatre i la dansa es treballa molt en equip i per tant els alumnes treballen col•lectivament, hauran de respectar altres punts de vista ,aprendre a posar-se d’acord , a prendre decisions , a trobar objectius comuns i treballar tots junts per aconseguir-los .