Acte de reconeixement a les mestres i mestres que s’han jubilat

El passat dia 8 de juny, l’Ajuntament de Reus va fer al teatre Bartrina un acte de reconeixemnet a les mestres i als mestres dels centres educatius de la ciutat que s’han jubilat al llarg d’aquests dos últims cursos. El CFA Escola Marta Mata estava representat per la nostra companya Ester Ballart.

Ester, gràcies per compartir amb nosaltres la teva aventura docent i tots aquells altres moments que sempre recordarem.

 

Veles e vents han mos desigs complir
faent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d’ells veig armar:
xaloc, llevant los deuen subvenir
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tramuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.

Ausiàs March

UsApps, aplicació web per comunicar situacions de violència

Us informem que s’ha posat en marxa l’aplicació informàtica UsApps. La ‘UsApps‘ és l’eina que el Departament d’Educació posa a disposició de totes les persones de la comunitat educativa per comunicar les diferents situacions de violència que l’alumnat pot viure o ser-ne testimoni.

Darrere de la ‘UsApps‘ hi ha un l’equip de professionals de la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situacions de Violència (USAV), que fa acollida, atenció i assessorament a qui hi contacta, i que dona suport als centres per a l’activació dels protocols corresponents.

En aquest vídeo explicatiu podeu consultar-ne el funcionament.

Projectes finals de COMPETIC 3

Aquesta setmana l’alumnat de COMPETIC 3 ha començat a fer el projecte final d’aquest segon trimestre. Concretament, estan fent el projecte de la competència C6: Tractament de la informació numèrica. (fulls de càlcul)

Us recordem que els estudis de COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’estructuren en 4 cursos anuals en el que es van treballant diferents competències digitals.

Molts ànims a tots i a totes!!!

 

L’Escola Marta Mata participa en una investigació de la Universitat de Barcelona

Dues alumnes, la Marina i la Marta, i dos docents del CFA Escola Marta Mata hem participat en diversos grups de discussió que formen part de l’estudi “Trajectòries dels i les joves en els estudis de secundària obligatòria. Factors d’èxit als centres de formació de persones adultes de Catalunya” que realitza la Universitat de Barcelona.

L’estudi, dirigit pel doctor en Educació i Societat Juan Llanes Ordóñez, i coordinat per les investigadores del projecte Isabel Sánchez i Anna Soldevila analitzarà el risc d’exclusió social que les persones més joves, que no han assolit l’escolaritat obligatòria, podrien patir al llarg de la seva vida.

Un dels objectius de l’estudi és tenir un major coneixement sobre els mecanismes que afavoreixen el progrés educatiu dels i les joves per tal d’aconseguir una reducció de les dades d’abandonament i sortida del sistema formatiu. Es tracta de copsar la complexitat dels processos de transició acadèmica d’aquest col·lectiu de joves i fer un diagnòstic de la realitat a Catalunya per al final poder proposar accions que afavoreixin la persistència,  transició i graduació dels estudiants en aquest nivell d’ensenyament.

És en aquest punt que les Escoles de Persones Adultes esdevenim un instrument de rellevància per afavorir la reincorporació de les persones joves a la formació i garantir la seva inclusió en la societat.

L’estudi centra la mirada en 14 escoles d’adults del territori català, amb l’objectiu de comprendre el fenomen des de la realitat dels agents implicats.