Beques i ajuts

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

               *Al taulell d’anuncis del centre està publicada la resolució de les adjudicacions de les beques d’enguany.  

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:

a) Quanties fixes
– Quantia fixa lligada a la renda
– Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
– Beca bàsica
– Quantia fixa lligada a la excel·lència

b) Quantia variable
– Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

Per a estudiants universitaris: Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

 • Primer i segon cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis militars superiors
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Formació professional bàsica

Termini:La sol·licitud s’ha de presentar del 17 d’agost a l’1 d’octubre de 2018.

Més informacióhttp://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

eleccions-al-consell-escolar

Benvolguts alumnes,

Els informo que enguany s’han de celebrar eleccions al consell escolar per renovar  1 representant del sector alumnat. Segons la resolució Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. queden convocades les eleccions a la nostra escola per tal d’elegir el seu representant al Consell Escolar.

 1. El cens electoral del sector alumnat estaran exposats al taulell d’anuncis fins el dia 11 de novembre.
 2. En el cas que no aparegueu al cens electoral, podeu fer una reclamació mitjançant un escrit dirigit a la directora del centre dins el termini establert de tres dies lectius, del 8 de novembre fins al 11 de novembre.
 3. Els alumnes que vulguin ser candidats poden presentar la seva candidatura per escrit davant amb els impresos adients abans del dia 18 de novembre
 4. Les candidatures seran proclamades i publicades al taulell d’anuncis del centre una vegada hagin estat validades el dia 22 de novembre.
 5. Les resolucions a les reclamacions sobre el cens electoral es publicaran al taulell d’anuncis el dia 24 de novembre.
 6. El sorteig per designar els membres de la mesa electoral es durà a terme el dia DIVENDRES 25 de novembre a les 12.00 al centre i serà publicat al taulell d’anuncis.
 7. Les votacions tindran lloc el dia DIMECRES 30 de novembre a partir de les 17:30 de la tarda fins les 19:30 de la tarda.