Formació instrumental 3 (Pre-GES)

Aquest curs constitueix el tercer nivell de la formació instrumental i està orientat a aquells que no assoleixen el nivell necessari per accedir al programa de GES.

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Durada: La durada és d’un any acadèmic (set-juny).

Organització: El programa consta de 10 hores setmanals. Les classes estan ubicades en la franja de 15:00 a 18:00 h, de dilluns a divendres. Els horaris definitius estaran disponibles durant el període de preinscripció del 19 al 27 de juny.

Currículum: Català, Castellà, Anglès, Socials, Naturals, Geometria, i Matemàtiques.

Recursos: Dossiers preparats pels professors.

Aula virtual: Seguiment de les classes i materials a través del Moodle de l’escola.