Llengua anglesa (Nivells A1 i A2)

S’ofereixen tres nivells d’anglès:

Iniciació a la llengua anglesa (Anglès 1)

S’adreça a persones amb desconeixement d’aquestes llengües. S’adscriu dins el nivell A1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.

Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita. Aquest curs té una durada de 105 hores.

 

La llengua anglesa a nivell funcional (Anglès 2)

Adreçat a les persones que hagin superat el nivell inicial o que disposin dels coneixements corresponents per poder-lo seguir. S’adscriu al nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència, per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Aquest curs té una durada de 140 hores.

 

La llengua anglesa de nivell 3 (Anglès 3)

S’adreça a reforçar els coneixements adquirits en el segon nivell i consolidar l’aprenentatge orientat a adquirir les competències pròpies de l’usuari bàsic. S’adscriu dins del nivell A2.2 d’usuari bàsic del Marc europeu. Aquest curs té una durada de 140 hores.

Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una escola oficial d’idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell.

Horaris curs 2020-21

Anglès 1 tarda (1a h)

Dilluns i dimecres de 15 a 16:30 h

Anglès 1 tarda (2a h)

Dilluns i dimecres de 16.30 a 18h

Anglès 2 tarda 

Dimarts i divendres de 15 a 17h

Anglès 2 vespre

Dilluns de 18 a 20 h i dijous de 17,30 a 19,30h

Anglès 3

Dimarts i divendres de 17 a 19 h