Circulars de centre

Colònies Poblenou del Delta Circular

Excursió a Alcover i Mas de Forès CI

Sortida a les Mines de Bellmunt CS

Excursió al Jungle Trek de Tamarit CM