Casal d’estiu

Es comunicaran oportunament si és previst de dur a terme activitats al llarg del mesos de juny, juliol, agost i setembre.
Podeu consultar a:
AMPA PRÀCTIQUES 2