Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

La composició del consell escolar de la nostra és la següent:

President: Oriol Ávila
Secretària:  Ester Orantes
Representant equip directiu:  Isabel Díaz
Representants famílies:  Olga Cano, Miguel Pulido, Elena Liaño, Débora Báez i Alberto Magallón
Representant PAS:  Carmen Rodríguez
Representants mestres:  Ivette Puig, Angèlica Ontiveros, Paula Marín, Mare Obiols i Núria Fernández
Representant ajuntament:  Josep Ibáñez
Representant AMPA:  Alícia Castellví, Núria Rodríguez, Iván Campos, Yolanda Rosado (rotatiu)