Calendari del curs

Inici de curs

12 de setembre de 2018

Vacances

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13  al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició i festius locals

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

4 de febrer de 2019

4 de març de 2019

10 de juny de 2019

Jornada compactada

21 de desembre de 2018 i de l’11 al 21 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir de l’11 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.