Salut

La normativa vigent estableix que els mestres no podem subministrar cap tipus de medicament sense haver complimentat el corresponent procediment d’autorització, per tant, en aquestes circumstàncies no podrem atendre indicacions telefòniques de les famílies.

Si un alumne ha de prendre medicació, i és imprescindible que ho faci durant la jornada escolar, haurà de presentar el certificat mèdic i una autorització signada de la família

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS

AUTORITZACIÓ PARACETAMOL