Projecte educatiu

La finalitat del nostre Projecte Educatiu és desenvolupar el creixement personal i social dels nostres alumnes i afavorir el ple desenvolupament de les seves capacitats i competències.

Som una escola oberta a la societat, integradora i acollidora.

Els valors democràtics, la coeducació, la tolerància, la solidaritat i el respecte al medi ambient son els nostres principis d’identitat.

 

Mireu aquí el document íntegre: PROJECTE EDUCATIU