Reunions d’inici de curs

Com cada any a l’inici de curs es realitzen unes reunions informatives, totes es duran a terme a la mateixa hora a l’aula de música en els següents dies:

HORA: 15.15

P3 – 16 d’octubre
P4 – 6 d’octubre
P5 – 10 d’octubre
1r – 4 d’octubre
2n – 11 d’octubre
3r – 21 de setembre
4t – 19 de setembre
5è – 27 de setembre
6è – 28 de setembre