Acollida

El servei d’acollida és gestionat per l’Escola Les Roquetes.

Horari d’entrada: a les 8:00h. i a les 8:30h.

Entrada pel C/ Garcia Lorca.

Preu fixes ( tot el mes ): 20.- €

Preu esporàdics: 1,50 €

Pagament directe a la monitora.