Història

L’any 1928 es va inaugurar el Col·legi Públic CATERINA FIGUERES, a l’edifici on actualment hi ha ubicada l’actual biblioteca de Tona.

A mesura que anava creixent la població de Tona, aquest edifici va quedar petit i l’escola es va distribuir en diferents indrets del poble (un aulari a la Suïssa -construït el 1980-, es van habilitar espais per a aules a l’ajuntament, i un aulari a L’Era). La necessitat d’un edifici amb cabuda per a tots era ben palesa.

Va ser a l’any 1988 quan es va inaugurar l’edifici que havia de substituir tota la resta a L’Era de Dalt, indret que va donar nom a l’escola a partir d’aleshores. Aquest lloc era el solar d’una antiga era, que va ser cedit gratuïtament a la població per l’antiga societat “LA TRILLADORA TONENSE”. En el moment d’aquest canvi l’escola acollia alumnes de parvulari (de 2 a 6 anys) i d’EGB (de 6 a 14 anys).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inauguració, l’1 de maig de 1988, va ser la culminació d’un esdeveniment molt esperat i es va convertir en una gran festa on els protagonistes principals van ser els alumnes.

S’obria una nova etapa per a l’escola, el fet d’estar tots junts en un únic espai comú –el nou edifici escolar- i tenir un equip de mestres estable i molt il·lusionat dona lloc a una nova etapa de l’Escola Pública de Tona.

L’APA –Associació de Pares d’Alumnes-, actualment AFA, va continuar i ampliar el seu compromís amb l’escola, va  impulsar decididament els serveis de menjador i de biblioteca, i oferir un ventall més ampli d’activitats extraescolars.

Aquests canvis, que cohesionaven l’escola pública, van anar creant i alimentant una identitat pròpia que a curt termini li va generar visibilització i reconeixement dins el poble. La transformació socioeconòmica contribueix decisivament al creixement del centre, el qual en pocs anys va passar d’una línia a dues i, esporàdicament, en algun dels nivells, amb cursos de tres grups.

En aquest context, l’activitat educativa va incentivar la continuïtat del treball i coneixement de la cultura popular, per això sempre ha tingut un lloc important a l’escola la celebració de festes tradicionals. En podríem destacar la representació dels Pastorets –nascuts i representats molts anys al menjador escolar-, activitat que més tard va ser reconeguda mitjançant el Premi Baldiri Reixac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educació dels nostres alumnes i el seu desenvolupament personal i intel·lectual ha estat sempre el nostre principal objectiu, per això L’Era ha estat sempre una escola viva i innovadora en canvi i formació constant, per donar resposta a cadascun dels nostres alumnes. Un altre aspecte a destacar és la formació dels mestres, tant a nivell pedagògic com personal, per fer equip i aconseguir una bona cohesió de claustre.

El curs 1996-97, amb la implementació de la LOGSE, l’alumnat de 13 i 14 anys s’escolaritza als instituts. En el cas de Tona es crea provisionalment un annex que permet que aquests alumnes puguin cursar el 1r cicle de Secundària a l’escola L’Era de Dalt, sota una única direcció, per a la Primària i l’ESO.

L’any 1998 neix la SES TONA -dins L’Era de Dalt, però amb una direcció específica per a l’ESO-, la qual acollirà alumnes de 1r i 2n cicles d’ESO. Així doncs, fins a la inauguració de l’Institut de Tona, l’any 2008, a la nostra escola van conviure-hi alumnes d’Educació Infantil, de Primària i de Secundària.

L’escola El Castell, un nou projecte d’escola per Tona, va iniciar la seva activitat el curs 2007-08 amb l’objectiu de donar resposta a totes les famílies que volien plaça pública per escolaritzar els seus infants a P3 i va anar creixent de forma progressiva, cada curs un nivell educatiu, fins arribar als nou anys de funcionament. El curs 2015-16 va ser el darrer curs que l’escola va estar activa i el curs següent part del professorat i gairebé la totalitat de l’alumnat van passar a formar part de l’escola L’Era de Dalt.

L’edifici s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment. Tant l’edifici principal –especialment amb l’acolliment de la SES- com l’aulari d’Educació Infantil han experimentat ampliacions i adequacions en diferents moments de creixement.

En l’actualitat s’està treballant conjuntament amb el Departament d’Educació, l’Ajuntament i l’AFA per actualitzar les infraestructures del centre.