Projectes

L’escola està implicada en diferents projectes :

  • GEP
  • 360-Ajuntament
  • TRACTOR
  • PADRINS
  • FET
  • Escola nova 21 (grup mostra)
  • Projecte patis (liderat per l’AFA)
  • Col.laboració St.Joan de Déu (Una navidad de ilusion)
  • Pràcitques universitàries (UVic, Universitat de Girona, UAB…)