PREINSCRIPCIÓ

CLIQUEU AQUEST LINK PER FER LA VOSTRA PREINSCRIPCIÓ:  
La preinscripció escolar a l’educació infantil (3-6 anys)

Et guiem pas a pas durant tot el procés de preinscripció, perquè entenguis com funciona el sistema d’assignació de plaça als infants que accedeixen per primera vegada a l’escolarització en un centre educatiu determinat. De manera general, per a aquest any, són els nens i nenes que fan els 3 anys durant el 2021. És el cas del teu fill o filla? Doncs comencem…

Presentació de sol·licituds: Del 15 (a partir de les 9 hores) al 24 de març de 2021

PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària del 15 al 24 de març de 2021
S’ha posat en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que neix de la voluntat d’acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció 2021-2022 als ensenyaments obligatoris.
Aquest nou portal temàtic veu la llum en el context de pandèmia per la covid-19 i permetrà donar suport en la tramitació telemàtica de la preinscripció.
El nou web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/  és responsiu i, per tant, es pot consultar des de qualsevol dispositiu mòbil. Aquest portal presenta els continguts redactats
en un llenguatge planer i inclou un ampli centre de suport per a cadascun dels estudis. En aquest espai es poden trobar podcasts, vídeos, un glossari i també un ampli apartat de preguntes més
freqüents, on es dona resposta als dubtes que es plantegen les famílies més sovint a l’hora de formalitzar la preinscripció dels seus fills i filles.
A més, incorpora al menú superior un botó de traducció automàtica, que permet navegar per tot el web en català, castellà, occità-aranès, anglès, francès, italià, portuguès i alemany.
Fins ara tota aquesta informació estava integrada en el web Estudiar a Catalunya, que està en procés de redisseny i reconceptualització total per al primer trimestre de 2022.
Continuem treballant per poder oferir serveis de qualitat, accessibles, i que ajudin les famílies i alumnes en l’elecció dels centres educatius.