VESTUARI DE LES DANSES DE FI DE CURS- 22 DE JUNY

DANSES FI DE CURS 2018

CURS VESTUARI
P3 Pantalons curts foscos

Samarreta verda

P4 Pantalons curts foscos

Samarreta vermella

P5 Pantalons curts foscos

Samarreta blava

1r Pantalons curts foscos

Samarreta groga

2n Pantalons curts foscos

Samarreta taronja

3r Pantalons texans curts

Samarreta amb molts colors ( estampada)

4t Pantalons foscos curts

Grup 1: Samarreta Blava (nenes) – samarreta groga (nens)

Grup 2: Samarreta Blanca

Grup 3: Samarreta verda ( nenes) – samarreta groga (nens)

Grup 4: Samarreta blava

Pantalons texans curts

Camisa estampada i samarreta blanca a sota

 

Pantalons curts foscos

Samarreta blanca de colònies

 

AVUI DIA 12 DE JUNY SORTIM A “EL VALLÈS EDUCA”

AQUEST ÉS EL PROGRAMA TAL QUAL ES VA EMETRE. NOSALTRES SORTIM CAP AL MINUT 17′ 41 ”

 

El vídeo l’hem enregistrat directament de la televisió. Perdoneu la qualitat de les imatges però la immediatesa ha estat el principal objectiu de penjar-lo avui mateix. Quan ens arribi l’ enllaç del mateix programa, ho compartirem al web.

Avui dimarts 12 de juny arriba un nou programa de “El Vallès Educa”  a Canal Terrassa (21:00) i a Vallès Oriental TV (21:30).

Al primer reportatge anirem fins a Castellar del Vallès per veure com els infants de les escoles participen del seu English Day. I aprofitarem aquesta jornada per conèixer el projecte de plurilingüisme que ha impulsat l’Ajuntament a totes les escoles del municipi proporcionant un auxiliar de conversa als centres. Sabrem com s’organitza i quins avantatges dóna té aquesta figura dins de l’aula

Al segon reportatge assistirem a la inauguració i cloenda del projecte internacional Elements4Life que ha impulsat l’ Institut Celestí Bellera de Granollers on ha relacionat als seus alumnes de 4rt d’ESO amb un centre de secundària de Portugal. Sabrem quina utilitat té internacionalitzar un projecte i com la ciència i l’art s’han donat la mà per crear una exposició que s’està mostrant al Museu de la Tela del municipi.

I tancarem el programa anant a l’Escola El Turonet de Sant Quirze del Vallès. Però l’inici del reportatge serà a les 19:00 de la tarda d’un divendres i acabarà a les 4 de la matinada perquè viurem La Nit dels Mussols dels alumnes de cicle superior. Un projecte educatiu molt arrelat al municipi de Sant Quirze que compta amb una part lúdica i una altra educativa amb la participació de tota la Comunitat Educativa del Centre.

Moltes gràcies

Ramon Burgués i Roa

El Vallès Educa.

DANSEM AL PARC DE LES MORISQUES

AVUI LES NENES I ELS NENS DE 2N HEM BALLAT LA DANSA DEL BALL DE BASTONS A L’ACTE DE DASEM JUNT AMB LA RESTA D’ESCOLES DEL POBLE. AQUÍ TENIU EL VIDEO.

 

 

FOTOS DE LA VICTORIA RODRIGO AL TURONET

 

 

 

 

 

 

 

VOLEM AGRAIR A LA VICTÒRIA RODRIGO TOT EL QUE ENS HA ENSENYAT DURANT ELS DIES QUE HI HA ESTAT AL TURONET. HEM APRÈS MOLT DE LA SEVA TÈCNICA I ESPEREM QUE ELLA TAMBÉ HAGI GAUDIT DE LA NOSTRA COMPANYIA. MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PACIÈNCIA I PEL TEU ART.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

PREINSCRIPCIÓ DEL 13 AL 24 D’ABRIL

JA PODEU TRUCAR DEMANANT HORA : 937213018

INFORMACIÓ DELS TRÀMITS :

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ

 1. A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en cas que en tingui
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 1. B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció :Proximitat al centre, renda mínima, discapacitat, malaltia crònica o fill d’exlumnes )
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència o el NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial en què s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar la seva condició d’exalumne del Centre .

PER LA MATRÍCULA- JUNY

 • 2 FOTOS DE CARNET
 • Documents del sobre que us donarem al fer la preinscripció omplerts amb les dades que s’hi demanen
 • Carnet de vacunes
 • DNI renovat amb la nova adreça si és el cas