SETMANA CULTURAL: CUIDEM DEL NOSTRA PLANETA

Setmana del 12 al 16 novembre del 2018

A les diferents classes, es tractaran temes relacionats amb el medi ambient i un món més sostenible, adequant aquests a cada edat.

Aquests aspectes, es treballaran  tenint com a fons l’adquisició de les capacitats i competències bàsiques tant en aquesta setmana de manera intensiva, com durant tot l’any.

 • ·         Fent un dossier a primària on es realitzaran exercicis de les diferents disciplines: llengües, matemàtiques, medi, etc.
 • ·         Recursos audiovisuals : links a Webs, i altres .
 • ·         Recursos  a la Biblioteca.
 • ·         Visita a la deixalleria mòbil que vindrà a l’escola.
 • ·         Clean-up, sortides a netejar els boscos.
 •           Tallers
 • ·         Xerrades de la companyia d’aigües ( CASSA)
 • ·         Sortides variades ( CRAM, Torrent Colobrers, visita a la Depuradora…)
 • ·         Apadrinament d’un roure.
 • ·         Scape- room sobre el medi ambient
 • Gimcana del medi ambient amb tots els alumnes  en treball cooperatiu
  (recordeu que els alumnes han de portar ampolles, pots de iogurt, tetrabriks, etc)
FEU CLIC AL LOGO PER VEURE EL WEB DE LA SETMANA CULTURAL

SE’NS HA ANAT MOTSERRAT CABALLÉ

La Caballé, la veu del Liceu, la veu de Barcelona, a l’última gran Diva del segle XX, també coneguda com la Superba, ens ha deixat. Solament les majors de la història han tingut àlies, una espècie d’homenatge-batejo per part dels fans operístics.

Si l’infinit tingués so sens dubte seria el d’ un dels pianissimo interminables de la Superba, la seva veu forma ja part immortal dels temps i la llegenda. Mai serà oblidada.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

PREINSCRIPCIÓ DEL 13 AL 24 D’ABRIL

JA PODEU TRUCAR DEMANANT HORA : 937213018

INFORMACIÓ DELS TRÀMITS :

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ

 1. A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en cas que en tingui
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 1. B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció :Proximitat al centre, renda mínima, discapacitat, malaltia crònica o fill d’exlumnes )
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència o el NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial en què s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • La persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar la seva condició d’exalumne del Centre .

PER LA MATRÍCULA- JUNY

 • 2 FOTOS DE CARNET
 • Documents del sobre que us donarem al fer la preinscripció omplerts amb les dades que s’hi demanen
 • Carnet de vacunes
 • DNI renovat amb la nova adreça si és el cas