ACTIVA LA MENT 26/05/2017

Un enrenou d’interruptors:
Estem a una casa de 2 pisos de vacances. Al pis de sota n’hi han 3 interruptors i al de dalt una bombeta. Però tenim un problema; no sabem quin interruptor es capaç d’encendre la bombeta. Però..
-No podem sortir de casa, no veiem reflexos…etc, solament podem pujar al pis de dalt una vegada per saber si la bombeta està encesa o no.
Com ho podem resoldre ?

ACTIVA LA MENT 21/04/2017

El barquer, la gallina, el sac de blat i la guineu:
Un barquer vol creuar un riu però ha de passar també una gallina, una guineu i un sac de blat però a la barca només hi pot entrar ell (barquer) i un animal o objecte. Però hi ha unes condicions…
-No pot deixar a la guineu i a la gallina junts a l’altra riba perquè la guineu es menjaria a la gallina.
-Tampoc pot deixar a la gallina amb el sac de blat a l’altra riba perquè se’l menjaria. Com ho pot fer?

Solució: 

-Primer passa el barquer amb la gallina. Després torna, agafa el sac i el creua. Deixa el sac i agafa la gallina, se’n torna. Deixa la gallina, agafa la guineu i se l’endú a l’altre costat. Torna sol a agafar la gallina i la canvia de costat. Ja ha acabat.