Ajudem a reciclar i Castelldefels hi guanyarà!

flyer-elspins-01Durant la setmana del 24 al 28 d’octubre  l’escola participarà en el PROJECTE SETMANA DE RECOLLIDA DE RESIDUS A L’ESCOLA”

Es tracta d’una campanya a les escoles impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’ ajuntament de Castelldefels per sensibilitzar els nens i a les nenes de la necessitat de reciclar correctament els residus i d’augmentar-ne la recollida selectiva.  El projecte consisteix en el següent: l’escola recollirà residus —envasos lleugers, paper i cartró i vidre— durant la setmana del 24 al 28 d’octubre; calcularem els ingressos reals que obtindria el municipi per la recollida d’aquests residus i els retornarem a l’escola en espècie (material informàtic, educatiu, etc., decidit per la mateixa escola)

Iniciem una prova pilot de comunicació amb famílies

bynapp2Benvolgudes famílies.

A partir d’aquest curs iniciem una prova pilot amb P5, 3r i 6è amb l’aplicació Bynapp per

comunicar-vos amb agilitat la informació que fins ara us arribava a través de diversos canals

(mails, circulars…)

Es tracta d’un sistema de comunicació unidireccional escola-família, fàcil d’usar i segur.

Permet informar de manera immediata del dia a dia dels alumnes als pares i compartir amb els

familiars esdeveniments al calendari, documents del taulell d’anuncis, fotos i el menú del

menjador.

Per mitjà del vostre mòbil o tablet tindreu totes les comunicacions de l’escola agrupades i

sempre al vostre abast.

Per instal·lar l’aplicació només has de seguir les instruccions