Els nostres projectes

ELS NOSTRES PROJECTES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Projecte Fet

Encaminat al treball sistemàtic de la lectura: adquisició, ensenyament i avaluació amb la finalitat de consensuar una línia estructurada i coherent per l’alumnat de P4, P5 i Cicle Inicial de l’escola.

Moviment i dansa

LA dansa és una eina educativa clau per al desenvolupament integral de la persona i per facilitar l’aprenentatge d’altres matèries:

 • Ajuda a expressar idees i emocions

 • Potencia la capacitat creativa

 • Facilita l’autoconeixement com a la integració, la memòria i la coordinació, entre altres…

Aspectes que es treballen:

L’ anatomia, l’espai, el terra, off on balance, equilibri, el contact, el ritme, la creativitat, la posada en escena, l’actitud, jo i el públic…

Les sessions són realitzades per la Companyia de dansa Cobos-Mika de Palamós.

Escolanova 21

Amb l’adhesió al programa Escolanova21 volem contribuir al canvi educatiu del nostre centre dins el marc d’escola avançada, encaminant els nostres alumnes cap a uns aprenentatges més competencials adequats a la societat actual.

Iniciativa promoguda per diferents entitats públiques i privades per aconseguir el canvi educatiu cap a una escola avançada que ha d’afavorir el desenvolupament de les diferents competències bàsiques:

1 APRENDRE A CONÈIXER      2 APRENDRE A FER       3 APRENDRE A CONVIURE       4 APRENDRE A SER
Les noves metodologies que anem implantant a l’escola tenen en compte que:

– Parteixen de coneixements existents
– L’alumnat és el centre de l’aprenentatge
– Cal fomentar l’aprenentatge col·laboratiu
– Cal treballar la motivació i les emocions
– Avaluar de manera continuada
– Construïm coneixements de manera transversal
– S’han de tenir en compte les diferències individuals dins del grup

Anem cap a un model d’escola més versàtil i reflexiva capaç d’actualitzar-se i prendre decisions com ara:
– Cal implicar a tota la comunitat educativa (creació de la visió d’escola)
– Calen canvis importants a nivell organitzatiu i pedagògic (organització dels i les mestres, espais i temps, avaluació…)
– Incorporar noves metodologies com el treball per ambients a ed. infantil, el treball per projectes, els espais d’aprenentatge, els plans de treball…

Padrins de lectura

Per tal d’afavorir l’aprenentatge de la lectura als més petits i la motivació als més grans, s’estableixen uns apadrinaments que afavoreixen la interacció entre alumnes de diferents edats de l’escola. Així, els alumnes de 5è ajuden els alumnes de 2n i els alumnes de 6è els de 1r.

Ràdio Arca

Es tracta d’un treball interdisciplinari on participen tots els alumnes i mestres de l’escola, que vol afavorir la competència lingüística, l’autonomia personal, la relació amb l’entorn… a través de la realització d’un programa quinzenal de ràdio a l’emissora municipal del poble (Ràdio Begur – 97.7 fm).

Impuls de la llengua estrangera

Continuem amb el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) i l’aula Arts&Crafts, on els alumnes de cicle superior realitzen les activitats de llenguatge visual i plàstic en anglès.

Gust per la lectura / Club de lectura

Espai de temps de mitja hora diària, a primera hora del matí, on intentem motivar els alumnes amb diferents activitats de lectura. A cicle superior, l’ajuntament ens ofereix en coordinació amb la biblioteca municipal unes sessions del «Club de lectura» amb la mateixa finalitat.

Neda a l’escola

Els alumnes de 2n de primària realitzen un curs de natació durant 20 sessions d’educació física. L’activitat està subvencionada per l’Ampa, l’Ajuntament de Begur i la Diputació de Girona, a la piscina municipal de Palafrugell.

Fruita a l’escola

Es tracta de distribuir gratuïtament fruita i verdura fresca als escolars de segon cicle d’educació infantil i de primària (infants de 3 a 12 anys) de centres educatius que ho demanin.
És una iniciativa de la Unió Europea amb l’acció conjunta dels departaments d’Agricultura, Salut i Ensenyament.
Els objectius són:
Oferir fruita gratuïta en els esmorzars dins del centre escolar.
Informar sobre els beneficis de pujar el consum de fruites i verdures, i sobre la seva diversitat, trets, producció, estacionalitat, etc.
Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.
Es pretén amb això afavorir la salut dels infants i promoure el consum de fruites, verdures, fruita seca, llegums, aigua i joc actiu.
I també reduir el consum llaminadures, begudes refrescants, brioixeria i videojocs sedentaris.

A la nostra escola, aquest curs hi participarà tot l’alumnat. Durant una setmana de cada mes, els nenes i les nenes rebran una peça de fruïta a l’hora d’esmorzar (esbarjo). Informarem prèviament de la programació.

Llibres solidaris

Projecte organitzat per l’Ampa i l’escola on es promou la reutilització de llibres de text i diccionaris, afavorint així tant un estalvi considerable a les famílies com l’educació dels infants per la sostenibilitat.

Setmana Cultural

Plantegem una setmana sencera d’activitats i tallers amb una temàtica triada prèviament pel Claustre.

Coneguem la biblioteca

Aquesta activitat pretén afavorir el vincle dels alumnes amb l’entorn més proper, conèixer la biblioteca i potenciar-ne el seu ús. Es faran visites a la biblioteca on, a partir dels contes i de la persona responsable de l’espai la Rosa Vilà, els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial coneixeran el funcionament, l’organització i els diferents espais de la biblioteca del poble.

Projecte Lecxit

Adreçat als alumnes de 4t i 5è, és un programa per potenciar el gust per la lectura i millorar-ne la comprensió. Organitzat per la Fundació Pallach en col·laboració amb la nostra escola. En aquest projecte hi participen persones voluntàries del poble.

Projectes d’Ed. Infantil

Aquests projectes pretenen treballar el desenvolupament personal, l’expressió oral i la cohesió social, ja que es busca la implicació de les famílies. Els projectes són:

 • El protagonista (P3): El protagonista de la setmana prepara material a casa i l’haurà d’explicar davant de tota la classe. Durant la setmana, la família assisteix a l‘aula per fer una activitat conjunta amb la mestra i els alumnes.

 • Compartim els nostres contes (P4): Amb l’ajuda de les famílies, des de casa, els nens preparen un conte que expliquen a tota la classe. Aquesta activitat forma part de la programació de Radio Arca emès des de Radio Begur.

 • El petit investigador (P5): Els alumnes preparen amb l’ajut de la seva família, un treball d’investigació sobre un tema que han triat ells mateixos per explicar-lo posteriorment als altres nens/es de l’aula. Aquesta activitat també forma part de la programació de Ràdio Arca emès a la sintonia de Radio Begur.

 • Treball per ambients: Els i les alumnes d’Educació Infantil realitzen, durant 4 sessions al matí i tres tardes a la setmana, una metodologia de treball innovadora encaminada a afavorir la competència oral dels alumnes a partir d’un aprenentatge actiu, significatiu, motivador i totalment interdisciplinar. En algunes sessions els alumnes s’agrupen per internivells.

Sortides i colònies

Durant tot el curs, els diferents cicles programen sortides a l’entorn per treballar aspectes de la programació. Un cop cada curs, tots els nivells (menys els alumnes de P3) surten de colònies per seguir treballant aspectes del currículum així com la convivència i el desenvolupament personal.

Participació en concursos literaris i de dibuix

Participem a diferents concursos com el de Narrativa Curta i la Postal de Nadal de l’Ajuntament de Begur, el disseny del cartell de la castanyada i de la Festa del Medi Ambient i al concurs Progat que aquesta associació promou cada any.

Activitats extraescolars

L’Ampa i l’escola organitza activitats extraescolars de Cuina, Tècniques d’estudi, Petits Científics i Robòtica. Aquestes activitats poden variar cada curs.

Activitats solidàries

L’escola col·labora amb diferents organitzacions humanitàries que promouen la recollida de roba, aliments i altres mesures de conscienciació amb les desigualtats globals del món.

Xerrades

Per alumnes: Els Mossos d’Esquadra vénen a fer una xerrada als alumnes de sisè durant el segon trimestre de cada curs relacionada amb la seguretat d’internet.

Per a mestres: Organitzarem una xerrada trimestral referent a l’actualitat educativa.

Per a les famílies: L’Ampa i l’escola organitzarà una xerrada trimestral relacionada amb la família i l’educació dels fills.

Salut i prevenció

Segons la normativa i amb la col·laboració del CAP Begur, Dipsalut i el CABE, es portarà a terme com cada any, un programa de vacunació als alumnes de 6è i una revisió dental als nens i nenes de 1r i 2n.

Sardanes

Els alumnes de 5è treballaran, dins la programació de música, la cobla i els seus instruments. Amb l’ajuda d’una persona voluntària i una mestra jubilada, s’introduirà també, durant dues o tres sessions, la dansa.

Voluntariat a l’escola

Des de fa un parell d’anys, l’escola compta amb l’ajuda de dues mestres jubilades que fan tasques de suport i d’atenció a l’alumnat.

Coordinació amb els centres adscrits

La nostra escola es coordina amb la llar d’infants de la següent manera:

 • Durant el mes de novembre els alumnes de P3 visiten la llar d’infants.
 • Cap a finals de curs són els alumnes de P2 que pugen a l’escola per conèixer l’espai i interactuar amb els que seran els seus companys.
 • Per Nadal els alumnes de l’escola van a cantar Nadales a la llar d’infants.
 • Ens convidem recíprocament als diferents actes ( Sant Jordi, Pessebre Vivent…)
 • A final de curs es fa una reunió de traspàs.

També ens coordinem amb els centres de secundària de la zona:

 • A final de curs es fan reunions de traspàs amb els cap d’estudis dels instituts i els tutors de sisè.
 • Els instituts ens fan arribar els resultats de la primera avaluació dels nostres alumnes.
 • Els alumnes d’educació especial assisteixen, si cal, a conèixer el centre amb antelació.
 • Es fa una comissió de traspàs dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Servei d’atenció educativa (SIE Càritas)

Càritas Begur ofereix suport educatiu complementari per acompanyar els nens i nenes que tenen dificultats en el seu procés escolar. es tracta d’un suport individualitzat a aquests alumnes per part de persones voluntàries coordinades i assessorades per l’entitat.

Auxiliar de conversa

L’Ampa ofereix durant 6 sessions setmanals, una persona qualificada per potenciar la conversa en anglès a l’aula.