Consell escolar

El Consell Escolar del curs 16/17 està format per:

Director/a Maria Concepcion Sanchez Alonso

Cap d’estudis Alba Ramírez Berbel

Representant de l’Ajuntament Juan Luis Ruiz López

Representant del professorat Sonia Carrasco Llaves

Representant del professorat Noemí Montilla Carmona

Representant del professorat Josefina Rodriguez Castillo

Representant del professorat Inmaculada Tarrós Lorente

Representant del professorat Juan Manel Cazorla Gilabert

Representant del professorat Anna Martinez Fernández

Representant de pares i mares Tina Cabañero Paños

Representant de pares i mares Maria Carmen Arias López

Representant de pares i mares Mónica Rovira Borrell

Representant de pares i mares Alejandro de las Heras Valiente

 Representant de pares i mares Susana Liñán Luján

Representant de l’AMPA Eva Molina Pérez

Representant del PAS Ma Isabel Fernández Martinez

Secretari/ària Maria Concepción Alsina Romeu