Consell escolar

El Consell Escolar del curs  està format per:

Director/a Ana Rodríguez Poveda

Cap d’estudis Alba Ramírez Berbel

Representant de l’Ajuntament Marta Jofra Sora

Representant del professorat Míram Gaztelu

Representant del professorat Noemí Montilla Carmona

Representant del professorat Josefina Rodriguez Castillo

Representant del professorat Júlia Puértolas

Representant del professorat Juan Manel Cazorla Gilabert

Representant del professorat 

Representant de pares i mares Tina Cabañero Paños

Representant de pares i mares Bárbara Cárceles

Representant de pares i mares Mónica Rovira Borrell

Representant de pares i mares Alejandro de las Heras Valiente

 Representant de pares i mares Raquel Sánchez

Representant de l’AFA Clara Alba Mansilla

Representant del PAS Pere Soto

Secretari/ària Maria Concepcion Sanchez Alonso